Tony Schoen

La Traviatadreef 2
3561 KS Utrecht

06 25272707
tony@tonyschoen.nlKvK 30277258
BTW 141449536B01
IBAN NL37TRIO0390395951De foto op mijn homepage nam ik tijdens mijn wandeling van Utrecht naar Rome, in de buurt van Montauville, Frankrijk.

Ons past bescheidenheid.

voortuin_3640_kleinHet energiesysteem verandert, verduurzaamt, dat proces is gaande en gaat in rap tempo door. Er is een schier oneindige hoeveelheid zonne-energie. De zon gaat het onvermijdelijk winnen. Uiteindelijk resulteert er een duurzaam energiesysteem. Wanneer? Wie zal het zeggen… Met elkaar kunnen we daar stapsgewijs aan bijdragen.

Duurzaamheid is: voorzien in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien. Ieder jaar hebben we aan het eind van de zomer met elkaar de jaarproductie van de aarde verbruikt. De rest van het jaar teren we in op de voorraden. Dit is op termijn niet vol te houden.

Draag bij aan verduurzaming door kleine stappen te zetten, zonder alle gevolgen te doorgronden. Toon een beetje lef. Toon consistentie in handelen, maar wees ook bereid te leren van de ander. Wees bereid je principes aan te passen. Verduurzaming gaat vaak met twee stappen vooruit, en één achteruit. Sta open voor wat de ander beweegt, zelfs als dat schijnbaar tegen jouw duurzaamheidsprincipes ingaat.

Voortuin_3596_kleinMijn duurzaamheidsprincipes:
• Beperk het gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen; bespaar energie; houd rekening met de eindigheid van voorraden.
• Denk in kringlopen; pas hernieuwbare energiebronnen toe; recycle en repareer waar mogelijk.
• Heb respect voor mens en zijn omgeving; vermijd activiteiten die het vermogen ondermijnen van mensen om in hun eigen behoeften te voorzien.