Tony Schoen

La Traviatadreef 2
3561 KS Utrecht

06 25272707
tony@tonyschoen.nlKvK 30277258
BTW 141449536B01
IBAN NL37TRIO0390395951De foto op mijn homepage nam ik tijdens mijn wandeling van Utrecht naar Rome, in de buurt van Montauville, Frankrijk.

2010/2011 – Voor de gemeente Zaanstad voerde ik samen met adviesbureau New-Energy-Works een planstudie uit naar de ontwikkeling van een stedelijk warmte-/koudenetwerk op basis van industriële restwarmte, geothermie, warmte/koude opslag en biomassa. De planstudie verkende aan te sluiten wijken en bedrijventerreinen, beschikbare (rest)warmtebronnen, het tracé voor het netwerk en de fasering van de aanleg.

De conclusie van de planstudie is, dat een stedelijk warmte netwerk rendabel kan zijn, mits er voldoende bestaande wijken aangesloten worden. In de periode tot 2023 kunnen ca. 15.000 woning-equivalenten van warmte worden voorzien. De Zaanse industrie beschikt over voldoende restwarmte van hoge temperatuur om dit warmtenetwerk te voeden. De bedrijven staan in grote mate positief tegenover benutting van restwarmte. Wel zal er gebruik moeten worden gemaakt van opslagsystemen op wijk- en buurtniveau om de ongelijktijdigheid van vraag en aanbod op te vangen.
De nieuwbouwwijken Kreekrijk en Overtuinen bieden de gemeente de mogelijkheid om op korte termijn ervaring op te doen met de benutting van restwarmte voor het leveren van warmte aan woningen en andere afnemers.
Vanuit deze wijken kan het netwerk vervolgens gaan groeien, vanaf de noordzijde van de stad naar de Zaan, vervolgens naar de oostkant van de stad, en tenslotte naar de (zuid-)westzijde van de stad.