Tony Schoen

La Traviatadreef 2
3561 KS Utrecht

06 25272707
tony@tonyschoen.nlKvK 30277258
BTW 141449536B01
IBAN NL37TRIO0390395951De foto op mijn homepage nam ik tijdens mijn wandeling van Utrecht naar Rome, in de buurt van Montauville, Frankrijk.

merits2011 / Voor TNO Bouw ontwikkelde ik samen met Jolein Schorel van New-Energy-Works een Europees voorstel (‘MERITS’) op het gebied van thermochemische energie-opslag. Het onderzoek is, na goedkeuring door de Europese Commissie, conform het voorstel uitgevoerd in de periode 2013-2015.

Thermochemische opslag wordt ook wel thermische batterij genoemd. In de batterij kan warmte voor lange tijd en zonder energieverlies opgeslagen worden. Denk aan  opslag van zonnewarmte in de zomer, voor verwarming van woningen in de winter.  Deze innovatie verhoogt het rendement van zonne-energie en verbetert de toepasbaarheid van de duurzame energiebron waarmee het gebruik van zonne-energie verder wordt gestimuleerd.

Gedurende de opslag van energie in de batterij treedt er geen energieverlies op. Wel treden er verliezen op bij de omzetting van warmte in chemische energie (“laden”) en vice-versa (“ontladen”).

tcm principe

(Principeschema thermochemische opslag, bron: ECN.)