Tony Schoen

La Traviatadreef 2
3561 KS Utrecht

06 25272707
tony@tonyschoen.nlKvK 30277258
BTW 141449536B01
IBAN NL37TRIO0390395951De foto op mijn homepage nam ik tijdens mijn wandeling van Utrecht naar Rome, in de buurt van Montauville, Frankrijk.

2013 – De komende jaren investeert de gemeente Den Haag fors in de verdere ontwikkeling van Scheveningen-Haven als maritiem en toeristisch gebied. Onderdeel van deze ontwikkeling is de bebouwing van het Norfolkterrein en omliggende stroken. In totaal worden er ca. 700 woningen met een hoog comfortniveau gebouwd. Daarnaast is er in het plan ruimte voor hoogwaardige hotels, horeca, cultuur (tijdelijke locatie Nederlands Danstheater) en bedrijven.

Voor dit plan heeft de gemeente Den Haag New-Energy-Works verzocht een energievisie uit te werken. Hierbij is niet alleen de financiële en technische haalbaarheid onderzocht. Er is ook gekeken naar duurzaamheidseffecten. Ik trad als projectleider en hoofdonderzoeker op.

Schets-Advies-Scheveningen-HavenEen belangrijk gegeven in de visie is de zeewaterwarmtecentrale voor de wijk Duindorp. Deze centrale staat nu op een tijdelijke locatie op het Norfolkterrein. Uitbreiding van de zeewaterwarmtecentrale voor Scheveningen-Haven is één van opties die onderzocht is in de energievisie.
Conclusie is echter, dat het niet rendabel zal zijn het gehele nieuwe plangebied aan de sluiten op de centrale.
Het meest rendabele energiesysteem is naar verwachting de toepassing van warmte-koude opslag in de bodem. Hiermee komt duurzame warmte en koude beschikbaar voor het plangebied. Ten opzichte van een referentie-situatie kan tot 80% op CO2-emissies bespaard worden. Door het plaatsen van 10 tot 15 m² zonnepanelen per woning kan de wijk energieneutraal worden gemaakt.
Voor de ongeveer 150 grondgebonden woningen in het plangebied zou overwogen kunnen worden om deze aan te sluiten op de zeewaterwarmtecentrale. Hiervoor zal slechts een zeer beperkte uitbreiding van de centrale nodig zijn.