Tony Schoen

La Traviatadreef 2
3561 KS Utrecht

06 25272707
tony@tonyschoen.nlKvK 30277258
BTW 141449536B01
IBAN NL37TRIO0390395951De foto op mijn homepage nam ik tijdens mijn wandeling van Utrecht naar Rome, in de buurt van Montauville, Frankrijk.

Augustus 2014 – In opdracht van Avans Hogeschool onderzocht ik de haalbaarheid van een Lectoraat Biobased Bouwen.

Eind 2013 zijn Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland (HZUAS) gezamenlijk door het Ministerie van OC&W aangewezen als hét HBO-centrum op het gebied van Biobased Economy. Hiervoor is door beide hogescholen gezamenlijk het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) opgericht.
Bij oprichting waren er twee lectoraten aan het Centre of Expertise verbonden: biobased products, en biobased energy. Men wilde graag een verkenning naar de mogelijkheden om een derde lectoraat toe te voegen aan het Centre.

Mijn onderzoek bestond uit een literatuurstudie in combinatie met een groot aantal interviews met relevante actoren, zowel intern (bij beide hogescholen) als extern (overheden, bouwers, industrie, onderzoekers).

Uit mijn onderzoek bleek er in de speelveld een duidelijke en concrete behoefte te bestaan aan de verdere ontwikkeling van het onderwerp biobased bouwen, dat wil zeggen: bouwen met biobased materialen. Het Centre of Expertise kan in die behoefte voldoen, met een onderzoeksprogramma bestaande uit een aantal onderling samenhangende projecten. In het onderzoek heb ik zes projecten geïnventariseerd die hiervoor in aanmerking komen. De twee belangrijkste zijn het Landschapspark Bergsche Heide, en de ontwikkeling prefab renovatieconcepten. Vanuit het Lectoraat Biobased Bouwen kan aan deze projecten gewerkt worden.

In vervolg op mijn onderzoek heeft het Centre of Expertise eind 2015 een lector Biobased Bouwen benoemd.