Tony Schoen

La Traviatadreef 2
3561 KS Utrecht

06 25272707
tony@tonyschoen.nlKvK 30277258
BTW 141449536B01
IBAN NL37TRIO0390395951De foto op mijn homepage nam ik tijdens mijn wandeling van Utrecht naar Rome, in de buurt van Montauville, Frankrijk.

pv_soundless_freisingDecember 2015 / De gemeente Utrecht bouwt langs de A12, ten zuiden van Leidsche Rijn en in het verlengde van de bestaande geluidswal, een nieuwe geluidswal met een lengte van 660 meter. Door de taskforce zonne-energie van de gemeente wordt aangedrongen op het benutten van deze geluidswal voor zonnepanelen. De gemeente staat hier welwillend tegenover, mits de zonnepanelen niet leiden tot overlast en mits de inpassing van de panelen technisch goed uitvoerbaar is. New-Energy-Works bracht in 2015 de technische aspecten in kaart. Ik voerde samen met Leendert Verhoef van New-Energy-Works het onderzoek uit. Voor geluid- en lichthinder werden specialisten van Kupers&Niggebrugge en TNO ingeschakeld.

Er kan in totaal 3 MW zonne-energie (20.000 m² zonnepanelen) geplaatst worden op de wal. Hiermee kan jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen kWh elektriciteit opgewekt worden, dit is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 710 huishoudens. De panelen kunnen op diverse locaties op de geluidswal worden geplaatst.

Uit berekeningen van Kupers&Niggebrugge blijkt dat er geen grote effecten te verwachten zijn op de geluidwerende functie van de wal. Door de hellingshoek wordt het geluid ‘naar boven’ weerkaatst, waardoor er zowel achter als tegenover de wal vrijwel geen extra geluidsbelasting optreedt. Ten aanzien van lichtreflecties leidt een zonnepanelen-vlak op het talud van de geluidswal volgens inschatting door TNO tot een verwachte hinder voor 30 uur per jaar, met name in de ochtend, voor naar het oosten rijdend verkeer, in de periode maart-oktober.  Een formele berekening t.a.v. lichthinder en de geluidwerende functie, gebaseerd op een gedetailleerd ontwerp van de geluidswal met zonnepanelen is nog wel noodzakelijk.

Overige aandachtspunten betreffen met name de verankering, het onderhoud van de panelen en van de geluidswal zelf, bescherming tegen diefstal en de vormgeving. Er zou voor gekozen kunnen worden om de zonnecentrale als ‘landmark’ uit te voeren, als zonnepoort naar de stad voor het tegemoetkomend verkeer op de A12.

plaatsingsopties(Afbeelding: plaatsingsopties voor zonnepanelen op de geluidswal)