Tony Schoen

La Traviatadreef 2
3561 KS Utrecht

06 25272707
tony@tonyschoen.nlKvK 30277258
BTW 141449536B01
IBAN NL37TRIO0390395951De foto op mijn homepage nam ik tijdens mijn wandeling van Utrecht naar Rome, in de buurt van Montauville, Frankrijk.

2014 – Samen met Marten Turksema van Source4Energy voerde ik een haalbaarheidsonderzoek uit naar de elektriciteits-infrastructuur op de Campus Woudestein van de Erasmus Universiteit (EUR). Hierbij is met name onderzocht hoe de verschillende gebouwen op het netwerk van Stedin kan worden aangesloten (één grote aansluting voor de campus, of per gebouw een aparte aansluiting).

Op basis van de bouw- en ontwikkelplannen voor de Campus is er een prognose gemaakt van investeringen in de elektriciteitsinfrastructuur (Capex) en de jaarlijkse exploitatielasten (Opex). Verschillende opties zijn doorgerekend, resulterend in het advies dat voor EUR een optimum gevonden kon worden bij de variant individuele aansluitingen (mits dit door Stedin wordt gefaciliteerd bij behoud van een enkele WOZ voor de gehele campus).

plaza en parkeergarage eur

(Foto: Masterplan Plaza & Parkeergarage Campus Woudestein, ontwerp: jvantspijker, Sputnik en Juurlink [+] Geluk.)