Tony Schoen

La Traviatadreef 2
3561 KS Utrecht

06 25272707
tony@tonyschoen.nlKvK 30277258
BTW 141449536B01
IBAN NL37TRIO0390395951De foto op mijn homepage nam ik tijdens mijn wandeling van Utrecht naar Rome, in de buurt van Montauville, Frankrijk.

Mei 2018 / Voor de Rekenkamercommissie van het hoogheemraadschap Rijnland analyseerde ik samen met drie andere adviseurs de duurzaamheid van het waterschap. Wat zijn de visie en doelen van de organisatie? Hoe worden deze gerealiseerd? Welke budgetten zijn beschikbaar? Hoe verhouden hun duurzaamheidsplannen en activiteiten zich tot andere waterschappen, en tot andere stakeholders in het verzorgingsgebied? Wie zijn de koplopers, wat zijn hun drivers en succesfactoren?

Ons onderzoek vormde de basis van een nota van bevindingen, die in september 2018 door de Rekenkamercommissie aan de Verenigde Vergadering is aangeboden. Deze nota is hier te vinden. Op basis van deze bevindingen zijn er aanbevelingen geformuleerd (in de vorm van een bestuurlijke nota) voor het bestuur van het waterschap en de ambtelijke organisatie.

Het was een pittige opdracht die mij veel leerde over de organisatie en werkwijze van de waterschappen, de oudste publieke bestuursorganen in ons land. Ze staan voor grote opgaven, mede door de klimaatverandering die veel invloed heeft op waterbeheer. Anderzijds staan de tarieven onder druk, en is er een continu streven naar efficiencyverbeteringen. Het is niet zo eenvoudig om binnen deze context verduurzaming in brede zin te organiseren en te realiseren.