Tony Schoen

La Traviatadreef 2
3561 KS Utrecht

06 25272707
tony@tonyschoen.nlKvK 30277258
BTW 141449536B01
IBAN NL37TRIO0390395951De foto op mijn homepage nam ik tijdens mijn wandeling van Utrecht naar Rome, in de buurt van Montauville, Frankrijk.

Circulaire opties

Circulaire opties

Ik woonde het congres SBE16 bij – Sustainable Built Environment 2016. Een internationale conferentie van de Hogeschool Utrecht, over duurzaam en circulair bouwen. Econoom Peter Anker, lector aan de Hogeschool Rotterdam, presenteerde er zijn onderzoek naar de kansen voor de circulaire economie in verschillende sectoren [1]. Hij onderzocht de circulaire economie op basis van theorieën uit de optiehandel. Beschouw circulair produceren als een reële optie voor bedrijven – ze kunnen de producten van nu in de toekomst terugnemen en circulair binnen de productieketen houden. Wat leren de optietheorieën ons dan over de waarde van deze optie?

Ik zit zelf niet in de optiehandel. Ik kon geen touw aan zijn betoog vastknopen. Maar zijn conclusies begreep ik wel, en ze zijn interessant.

In de eerste plaats lijkt circulariteit vooral waardevol voor goederen met een hoge grondstofdichtheid, en voor goederen waarvan de grondstoffen aan grote prijsschommelingen onderhevig zijn. Circulair ontwerpen kan als het ware beschermen tegen toekomstige prijsschommelingen en -onzekerheden.

Verder hebben vooral modulaire producten een hoge reële optiewaarde. Klinkt logisch, productieketens voor goed afgebakende, gestandaardiseerde producten zijn gemakkelijker te sluiten dan voor ingebouwde, klantspecifieke of complex samengestelde zaken.

In de derde plaats blijken de onderzochte ondernemingen een tijdshorizon van 5 jaar te hebben bij het maken van afwegingen rondom investeringen in circulair produceren.

Al met al komt circulair bouwen er met deze conclusies niet zo best af. Een gebouw is zelden een modulair product. En een tijdshorizon van 5 jaar is veel te kort voor de meeste gebouwen, of zelfs maar voor onderdelen van gebouwen. Modulaire componenten in de bouw die relatief kort meegaan zijn bijvoorbeeld de verwarming of keukenapparatuur. Maar ook die gaan veel langer mee dan de genoemde 5 jaar. En modulaire bouw componenten als baksteen en dakpan houden het wel 100 jaar uit. Veel te lang om nu al te investeren in circulair hergebruik van de productie van vandaag.

Dat zou eigenlijk betekenen dat de bouw niet de meest voor de hand liggende sector is om te circularizeren. Een conclusie waar ik niet zo blij mee ben, gezien het nieuwste project waar ik aan werk – de herontwikkeling van het Utrechtse Werkspoorkwartier als ikoonproject circulair bouwen.

Nee, we kunnen ons beter richten op kleding, fietsen en mobiele telefoons. Modulair, veel grondstoffen en binnen 5 jaar versleten.

———————————

[1]: Drs. P.C. Anker and Victor Keunen MBA: Identifying the business value of a circular economy on a micro-level analysis through real value option reasoning; proceedings of the Utrecht SBE16 conference, pp224-240; 2016